Vad innebär bokningsalternativet “solo rider”?

 In

När du kommer med oss på snöskoter är regeln att två personer sitter tillsammans på en snöskoter. Om ni hellre vill köra varsinn snöskoter måste ni välja alternativet “solo rider”.

Vi parar inte ihop personer som reser själva, därför måste du också välja alternativet “solo rider” om du reser själv eller om ni är en grupp med ett udda antal personer.