Glacier Journey och UNESCOs globala mål för hållbar utveckling

Glacier Journey har åtagit sig att jobba för en bättre miljö och en värld som håller för många generationer framåt.
Vi jobbar på alla möjliga sätt för en bättre värld.

Tryck här för att läsa mer om Glacier Journeys miljöpolicy och säkerhetspolicy.

Tryck här för att läsa om Glacier Journeys Sustainability & Social responsibility report 2022-2023.

Med hjälp av UNESCOs globala mål för hållbar utveckling vill Glacier Journey förbättra de globala utmaningar som rör bland annat fattigdom, jämställdhet, klimatförändring och hållbar konsumption.

Läs nedan för en kort genomgång av vårat arbete och vad vi planerar att förbättra under nästkommande år.

INGEN FATTIGDOM

Även om Island är ett av Europas rikaste länder finns det fortfarande människor på Island som lever i fattigdom och ett av UNESCOs mål är att eliminera fattigdom, inte bara på Island utan i hela världen.
De största utmaningarna på Island när det kommer till fattigdom är;

 • Ge stöd till dem som lever i fattigdom, framför allt barn.
 • Säkerställa att det inte finns några löneskillnader som beror på bland annat kulturella- eller religiösa grunder.

Nästkommande 5 år vill Glacier Journey arbeta med dessa utmaningar genom att;  

 • Bidra med ekonomiskt stöd för utbildning, både nationellt och internationellt, för barn och ungdomar. 
 • Fortsätta att vara med jämställd lön för de som jobbar hos oss, oavsett nationalitet, kön och kulturella skillnader.

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Något som är centralt i kampen mot att eliminera fattigdom är arbetsmöjligheter och att jobben som erbjuds är anständiga. Det är avgörande att varje anställd kan leva på sin lön och det är lika avgörande att jobben inte har en negativ påverkan på våran miljö.
De största utmaningarna på Island när det kommer till anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt är;

 • Minimera långtidsarbetslöshet.
 • Tillhandahålla stöd för de med nedsatt arbetsförmåga.
 • Säkerställa att produktionen möter efterfrågan med enbart lite eller ingen effekt på miljön eller samhället.
 • Samma jobbmöjligheter för alla.

Nästkommande 5 år vill Glacier Journey arbeta med dessa utmaningar genom att;  

 • Öka produktiviteten inom företaget för att möta efterfrågan från allmänheten, samtidigt som vi försäkrar oss om att varken miljön eller samhället lider utav den ökade efterfrågan.
 • Erbjuda samma möjligheter för alla, oavsett kön eller bakgrund.

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Att investera i transportation, energi och informations- och mjukvaruutveckling är en prioritet för att uppnå en hållbar utveckling inom industrierna. Forskning inom dessa områden är därför essentiella.
De största utmaningarna på Island när det kommer till hållbar industri, innovationer och infrastruktur är;

 • Modernisering inom varje arbetsområde.
 • Stärka vetenskaplig forskning inom varje arbetsområde.
 • Förbättra infrastrukturen.

Nästkommande 5 år vill Glacier Journey arbeta med dessa utmaningar genom att;  

 • Intensifiera och representera innovationer inom företaget.
 • Bistå med ekonomiskt stöd för forskning.

HÅLLBAR KONSUMPTION OCH PRODUKTION

Vår konsumption och produktion har globalt haft en destruktiv effekt på planeten. Att använda oss av naturlig energi liksom nationella resurser är en grundsten för ansvarsfull konsumption, likaså att minimisera matavfall och att företag tar sitt ansvar för sitt lokalsamhälle.
De största utmaningarna på Island när det kommer till hållbar konsumption och produktion är;

 • Att reducera konsumption och minska matavfall för att minska koldioxidavtrycket.
 • Etablera en tankecykel bakom all konsumption och produktion för att försäkra oss om att de naturliga resurserna inte överkonsumeras.
 • Försäkra att turismindustrin jobbar i samverkan med naturen och det lokala samhället.

Nästkommande 5 år vill Glacier Journey arbeta med dessa utmaningar genom att;  

 • Medvetet minska all onödig konsumption.
 • Än mer implementera en tankecykel och beteende gentemot konsumption.
 • Vara i total harmoni med naturen och vara så hållbara i vår konsumption och produktion som möjligt.

 

GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

För att kunna nå de globala målen för hållbar utveckling är det viktigt att alla, från den enskilda individen till samhället, nationellt som internationellt, att jobba tillsammans.
Att få ett slut på fattigdom, nationellt som internationellt, är ett av huvudmålen för att nå de globala målen för hållbar utveckling.
Ett annat huvudmål är att utveckla miljövänlig teknologi och försäkra att alla affärer görs med ansvar för samhället och med respekt för de naturliga resurserna.
De största utmaningarna på Island när det kommer till genomförande och globalt partnerskap är;

 • Att bidra med 0,7% av landets BNP mot utvecklingssammarbeten.
 • Att öka det ekonomiska stödet för alla privata investörer som jobbar för hållbarhet.

Nästkommande 5 år vill Glacier Journey arbeta med dessa utmaningar genom att;  

 • Arbeta tillsammans med regeringen, Vatnajökulsþjóðgarður nationalpark och andra företag inom kommunen för att nå gemensamma mål.