MILJÖPOLICY OCH FOKUS

SÄKERHETSPOLICY OCH FOKUS

Miljöpolicy

Vi hos Glacier Journey har åtagit oss att dela våran kärlek och respekt för den isländska naturen och dela den med varje kund för en unik erfarenhet som aldrig kommer att glömmas. Islands natur är till stor del intakt och ostörd, vilket gör den väldigt unik men också ömtålig. Vi vill föregå med ett gott exempel och vill sätta ribban högt för standarden för Islands unga äventyrliga turismindustri. Vi vill främja en attityd  gentemot naturen där fokuset är på att vildmarken förblir så intakt som möjligt så att även nästa generationer får uppleva det.
Vi har jobbat hårt för att bli certifierade av Vakinn, Islands officiella system för att evaluera kvalitet och miljöproblem inom den isländska turismen, och vi jobbar hårt för att behålla den certifikationen. Glacier Journey är stolta över att vara officiellt erkända som hållbara researrangörer.

Hållbarhetsdeklaration och miljöansvar

Även om vi på Glacier Journey har erhållit en stämpel som en officiellt erkänd hållbar researrangör jobbar vi ändå mot att hitta fler saker att förbättra. Vi tror på att om ett företag så som vårat vill fortsätta att blomstra finns det bara ett sätt att göra det på; i harmoni med naturen, närsamhället och de som bor här. Vi prioriterar inköp lokalt där det är möjligt, för att förhindra att varor fraktas långt och för att försäkra oss om att våra återförsäljare också jobbar mot en bättre miljö och för arbetarnas rättigheter. Glacier Journey jobbar voluntärt lokalt och donerar även till olika hjälp- och välgörenhetsorganisationer.

GLACIER JOURNEYS FOKUS

 • Vi släcker ljusen och annan apparatur när de inte används.
 • Vi använder energisnåla glödlampor eller LED-ljus där det är möjligt.
 • Vi använder energismart apparatur där det är möjligt.
 • Vid byte av utrustning, material och tillbehör köper vi alltid den varan som har bäst energimärkning.
 • Vi använder oss av rörelsesensorer för våra ljus, där det är möjligt.
 • Vi stänger av vattenkranen medan vi inte använder vattnet.
 • Vi använder oss av vattensnåla disk- och tvättmaskiner.
 • Vi använder oss av vattensnåla toaletter.
 • Vi sorterar våra sopor och avfall och slänger så lite mat som möjligt.
 • Vi erbjuder våra gäster att sopsortera sitt skräp.
 • Vi gör bara affärer med tryckerier och liknande som är miljöcertifierade.
 • Vi använder oss bara av återanvändbart papper och/eller papper som är miljöcertifierat.
 • Vi köper lokala produkter och lokalt framställda varor, då det är möjligt.
 • Vi använder oss av automatiska tvålpumpar.
 • Där det är möjligt använder vi oss av förnybara och återanvändbara produkter.
 • Vi har som mål att köpa produkter från tillverkare och företag som erbjuder miljövänliga och/eller återanvändbara förpackningar.
 • Vi ger en del av vår vinst/tid till naturvård och lokala projekt.
 • Vi stödjer lokala organisationer och projekt.
 • Vi köper konst och hantverk som är producerade lokalt, där det är möjligt.
 • Vi hanterar farligt och förorenat avfall med stor försiktighet och gör av med det enbart på angivna platser.
 • Vi säkerställer att farligt och förorenat avfall aldrig spolas ner eller hälls i avloppen.
 • Vi tvättar våra bilar enbart där tvätt- och rengöringsmedlen inte förorenar naturen.
 • Vi gör vårt bästa i att använda fordon som är miljövänliga och drar lite bränsle.
 • Vi justerar och besiktigar våra fordon regelbundet för att minska utsläppen från dem.
 • Vi låter inte våra fordon köra på tomgång.
 • Vi stödjer vår personal om de vill vidareutbilda sig.
 • Vi stödjer barn och ungdomar i hela världen ekonomiskt för en chans till utbildning.
 • Vi stödjer flertalet lokala projekt.
 • Vi kompenserar för alla utsläpp som våra fordon skapar.
 • Vi letar konstant efter fler sätt att förbättra vår verksamhet.

SÄKERHETSPOLICY

Fallastakkur/Glacier Journey ehf har formulerat en säkerhetspolicy och satt upp mål för att säkerställa att säkerheten och komforten för passagerarna alltid är en prioritet. All utrustning som används på resor som anordnas av företaget är i perfekt skick och inspekteras regelbundet.

FÖRAREN:

Föraren listas först när man tänker på säkerheten. Det viktigaste är att ha bra och pålitliga människor som kan hantera alla situationer.

Glacier Journey tycker att det är mycket viktigt att alla deras förare får bra utbildning i att köra under utmanande förhållanden.

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL:

I vår verkstad arbetar duktiga män som sköter allt underhåll. Ansträngningar görs för att underhållet ska vara förebyggande och ett register över snöskotrar och bilar förs med bästa överblick. Tonvikten läggs på att bilar alltid är rätt utrustade för förhållandena, till exempel att däcken är i överensstämmelse med väglaget.

Se till att all annan utrustning som behövs för resan är i perfekt skick.

Fallastakkur/Glacier Journey ehf har formulerat en säkerhetspolicy och satt upp mål för att säkerställa att säkerheten och komforten för passagerarna alltid är en prioritet. All utrustning som används på resor som anordnas av företaget är i perfekt skick och inspekteras regelbundet.

SÄKERHETSBÄLTE:

I alla våra fordon är säkerhetsbälten i alla säten antingen tvåpunkts- eller trepunktsbälten.

Dessutom finns bältesstolar för de yngsta passagerarna och bilbarnstolar när det är lämpligt.

SÄKERHETSPROBLEM:

Vårt mål med denna policy är att arbeta systematiskt för att säkerheten ska vara av yttersta vikt och att olyckorna ska vara så få och begränsade som möjligt.

Vartannat år hålls en säkerhets- och miljökurs för förare där dessa frågor behandlas i detalj.

Alla anställda och entreprenörer har certifierad första hjälpen kurs och eller WFR kurs och Hard Ice 1-3.

Alla anställda och entreprenörer har med sig, på alla resor som anordnas av företaget, vhf- och tetrastationer som övervakas av SAR 112 och Glacier Journey-kontoret.

FALLASTAKKUR/GLACIER JOURNEY FOKUSERAR PÅ: 

Utbildning och utbildning av anställda och entreprenörer gällande utrustning och säkerhet.

Att företagets alla fordon alltid är i perfekt skick.

Utbildning och utbildning av anställda och entreprenörer gällande körning på glaciärer och i snö.

Utbildning och utbildning av anställda och entreprenörer i relation till naturen.

Utbildning för företagets gäster om natur och socialt umgänge, speciellt i känsliga områden.

Samråd med alla företagets anställda och deras aktiva deltagande för att upprätthålla en levande säkerhetskultur med syfte att eliminera faror och minska risken för olyckor och missöden.

Att föra register över alla olyckor, missöden och tillbud.